Op deze pagina vindt u alle informatie mbt de mogelijkheden die KVV Bedrijfsveiligheid u biedt. Neem een kijkje in onze webshop om te bestellen.

Brandbeveiliging

KvV Bedrijfsveiligheid levert verschillende typen brandblussers: (sproei-) schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuwblussers en blussers speciaal voor vet en olie branden. De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een onjuiste keuze en projectering van een brandblusser heeft weinig effect bij blussing en kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Een klassiek voorbeeld hiervan is de levensgevaarlijke situatie die ontstaat wanneer brandend frituurvet wordt geblust met water.

BRANDKLASSEN

De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vijf brandklassen, waarvan er vier Europees zijn vastgelegd. De vijfde brandklasse, de klasse F, zal aan de Europese norm worden toegevoegd. Op elk etiket van een goedgekeurde brandblusser staan de pictogrammen weergegeven van de brandklassen waarvoor het toestel ingezet kan worden. Om het gebruik van milieuvriendelijke busmiddelen kracht bij te zetten zijn schuimblussers met Milieukeur bovendien te herkennen aan de groene accenten.

EIGENSCHAPPEN BLUSSTOF

Naast de brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen wel voor iedere brandklasse worden ingezet. Schuimblussers daarentegen zijn alleen geschikt voor brandklassen A en B, maar veroorzaken nagenoeg geen nevenschade.

EUROPESE NORMERING BRANDBLUSSERS

In Nederland mogen alleen brandblussers met een Nederlands typekeur in de handel worden gebracht. Een dergelijk toestel voldoet aan het Besluit Draagbare Blustoestellen van 1997 en aan de NEN-EN 3. Het typekeur wordt afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onze brandblussers hebben uiteraard een geldig typ keur. De meeste modellen zijn bovendien voorzien van een CE-keur en MED-keur voor Marine Equipment (stuurwieltje) en zijn geschikt voor toepassing aan boord van schepen.

Schuimblussers zijn tegenwoordig de meest gebruikte brandblussers, weinig nevenschade en onder te verdelen in de volgende groepen:

Brandklasse A-B met hoog blusvermogen (43A)

Vorstbestendig tot -30 graden Celsius

Bio-vet brand blusser brandklassen A+B+F

Verkrijgbaar met 2-6 en 9 liter inhoud.

Blusstof poeder: Men spreekt dan van een poederblusser. Het poeder van een ABC-blusser bestaat uit een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Het poeder van een BC-blusser bestaat uit een mengsel van natriumbicarbonaat en kaliumbicarbonaat, poeder van een D-blusser bestaat uit natriumchloride .Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poederblusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poederblusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriële stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen. Het poeder kan, wanneer het in contact komt met de huid, diarree veroorzaken omdat ammonium naar de darmen toetrekt. Denk hierbij ook aan het oude begrip zuiveringszout.
KVV Bedrijfsveiligheid heeft een breed assortiment en merken haspels in huis. Van brandslanghaspels tot industriële haspels. Veiligheid, montage en bedieningsgemak zijn hierbij de punten waar veel aandacht aan wordt besteed.

Dit geldt ook voor de haspelkasten, door al in de ontwerpfase van de bouw mee te denken met de klant, kan niet alleen de beste maar ook de mooiste oplossing worden geboden.

Voor informatie, neem gerust contact met ons op.

De blusdeken is een van de makkelijkste blusmiddelen in gebruik.

Geschikt met name voor beginnende branden in werkplaatsen, huizen of in keukens.

Tevens is een blusdeken uitermate geschikt voor het doven van brandende kleding, hiermee voorkom je ernstige brandwonden.

De blusdekens zijn voorzien van 2 stevige uittreklinten.

Hiermee kun je met een stevige trekbeweging de deken uit de wandcassette trekken, waarna deze wordt uitgevouwen.

Al onze blusdekens voldoen aan de NEN 1869

Voor informatie, neem contact met ons op.

Veilgheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Onderwerp en toepassingsgebied: De NEN 3011:2004 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. Deze norm geeft het voorbeeld voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Van elk veiligheidsteken wordt aangegeven welke grafische symbolen het moeten bevatten en welke vorm en kleur moeten worden gebruikt, zoals voorgeschreven in ISO 3864-1.

Deze norm is van toepassing op alle soorten ruimten en andere locaties, vooral openbare ruimten en de werkomgeving, en alle ruimten waar het nodig is om veiligheidsinformatie kenbaar te maken door veiligheidsborden, zoals bepaald in ISO 7010.

Ontruiming

KVV Bedrijfsveiligheid heeft ruime ervaring in het produceren van ontruiming en veiligheid plattegronden en alarm instructiekaarten. “Wat te doen bij”

Deze Ontruimingsplattegronden worden geproduceerd in eigen tekenkamer en conform de NEN 1414 uitgevoerd.

Dit alles volgens de Nederlandse wet en regelgeving.

Netjes uitgevoerd in A3 formaat en geplaatst in geanodiseerd aluminium kliklijsten.

Vraag ons om een vrijblijvend advies en prijsopgave.

Om aan te tonen dat Uw BHV organisatie is beoefend op eventuele calamiteiten, dient er minimaal 1 x per jaar een ontruimingsoefening plaats te vinden.

KVV Bedrijfsveiligheid verzorgt Uw ontruimingsoefening van A tot Z, van draaiboek tot en met evaluatie en schriftelijke rapportage. Deze ontruimingsoefeningen kunnen deel uitmaken van een herhaling dag van Uw BHV ers. Hierdoor slaat U 2 vliegen in 1 dag.

Camerabeveiliging

Camera bewaking meest effectief!

Camerabewaking, de meest effectieve en preventieve manier van beveiligen. Altijd weten wat er gebeurd en of gaande is, maar nog belangrijker: wie het gedaan heeft. Een camerasysteem geeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week zicht op uw terrein, winkel, tuin, woning en al Uw waardevolle bezittingen. Camerabewaking hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn en is er ook voor U. Professionele pakketten voor U op maat samengesteld.

Dienstverlening

KVV Bedrijfsveiligheid is Uw partner voor bedrijfsveiligheid en projectering daarvan.

Daarbij hanteren wij de huidige wet en regelgeving op de juiste manier voor een juist advies.

Geen overkill aan kostbare materialen in Uw pand.

KVV Bedrijfsveiligheid levert U daarmee maatwerk.

Voor informatie, neem gerust contact met ons op.

KVV Bedrijfsveiligheid kan voor U het volledige onderhoud verzorgen aan Uw veiligheidsmaterialen:

  • Brandblussers
  • Brandslanghaspels
  • Verrijdbare blustoestellen
  • Blusdekens
  • Brandmelders
  • EHBO trommels/tassen
  • Noodverlichting
  • Vluchtwegaanduiding
  • BHV Materialen
  • Camera systemen

Dit alles conform de NEN onderhoudsnormen tegen een aantrekkelijk tarief.

Na de onderhoudswerkzaamheden ontvangt U een inventarisatielijst van de bij U aanwezige materialen en wordt Uw “Logboek Brandveiligheid” bijgewerkt.

24/7 Service bij calamiteiten

KVV Bedrijfsveiligheid is CCV/REOB gecertificeerd.

Onze monteurs zijn REOB en VCA* gecertificeerd.

Vraag vrijblijvend een prijsopgave voor het onderhoud van Uw materialen.

Noodverlichting

Noodverlichting, normen en praktijk

Wat is noodverlichting? Noodverlichting is verlichting die gevoed wordt door een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichtingsarmatuur branden of zal geactiveerd worden om te gaan branden. Noodverlichting beschikt dus over een eigen energievoorziening.

In het kader van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats centraal. De werkgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen.

Noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.

Neem voor een vrijblijvend advies en offerte gerust contact met ons op.

NEN-EN1838 norm voor noodverlichting.

EHBO

Ook op het gebied van EHBO materialen kan KVV Bedrijfsveiligheid U van dienst zijn.

Van driekante doek t/m AED kunt U bij ons terecht.

Onze EHBO trommels voldoen aan de richtlijnen van het Oranje Kruis 2011 en de Arbo richtlijnen

Tevens kunnen wij voor U natuurlijk ook BHV uitrustingen op maat samenstellen.

BHV

Bij calamiteiten binnen Uw organisatie, is de BHV organisatie de centrale spil in de hulpverlening.

Naast een goed BHV-plan en opgeleide BHV ers, is het van groot belang dat Uw BHV organisatie getraind is en blijft.

KVV Bedrijfsveiligheid kan voor U de jaarlijks verplichte ontruimingsoefening organiseren.

Deze wordt voor Uw organisatie op maat geschreven.

Na de oefening vindt er een evaluatie plaats en ontvangt U een rapportage voor in Uw logboek Brandveiligheid.

Tevens kan KVV Bedrijfsveiligheid alle voorkomende BHV materialen leveren.

Neem voor informatie vrijblijvend contact met ons op.

Portofoons zijn een ideale manier om snel te communiceren, maar daar blijft het niet bij.

Portofoons worden vooral gebruikt om te spreken met collega hulpverleners. Portofoons zijn uitgegroeid tot een hulpmiddel dat efficiëntie en veiligheid in het werk waarborgt

Door de vele modellen, merken en toepassingen vinden wij het niet zinvol om een lijst met portofoons op onze website te plaatsen. Wij helpen U liever persoonlijk, zodat wij U beter van dienst kunnen zijn.

Neem voor een passende oplossing gerust contact met ons op.

Vluchtladders

KVV Bedrijfsveiligheid

is officieel dealer van FireEscape vluchtladders.

FireEscape vluchtladders zijn degelijke, vast gemonteerde vluchtladders in een handomdraai uit te klappen en te gebruiken.

FireEscape vluchtladders bezitten het Vincotte en SGS kwaliteit certificaat

Verkrijgbaar in meerdere kleuren en lengtes.

Vraag vrijblijvend een demo en offerte aan.