We begrijpen dat het beschermen van je privacy belangrijk is. We doen er daarom alles aan om de informatie die je aan ons hebt toevertrouwd, op de juiste manier te gebruiken. We bieden je dan ook ten alle tijden het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid, gevestigd aan de Ds. J.J. Ketstraat 27, 8355 DC te Giethoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid, Ds. J.J. Ketstraat 27, 8355 DC Giethoorn. Tel: 0521-853445

E-mail: info@kvvbedrijfsveiligheid.nl Website: www.kvvbedrijfsveiligheid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Bedrijfsnaam-Voor-en achternaam contactpersoon-Adresgegevens-Telefoonnummer-E-mailadres-Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonische Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kvvbedrijfsveiligheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KVV Bedrijfsveiligheid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw door V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van KVV Bedrijfsveiligheid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij et idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met V.O.F. KVV Bedrijfsveiligheid, Ds. J.J. Ketstraat 27, 8355 DC te Giethoorn Tel: 0521 853445, E-mail: info@kvvbedrijfsveiligheid.nl Website: www.kvvbedrijfsveiligheid.nl KvK: 65256638.